คอมพิวเตอร์

บุคคลากรไอทีกับบทบาทการพัฒนาประเทศ

IT personnel 10 12 2562 001

     บุคคลากรไอที (IT personnel) ในหลายๆประเทศจะให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก

     โดยเฉพาะการเน้น มีนโยบายสนับสนุน ทุนวิจัยให้เปล่าสำหรับการคิดค้น และการสร้างเทคโนโลยีใหม่ และแน่นอนการจะสนับสนุนและเข้าใจความจำเป็นนั้น ต้องผู้ที่มีความรู้เท่านั้น เพราะผลที่ได้จากเทคโนโลยีใหม่ๆนี้สามารถทำรายได้ให้กับประเทศได้ดีมากๆ

     บทความที่ น้ำ ใ ส ด อ ท ค อ ม เขียน เรื่อง หลักการพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

     ถ้าเราจะเป็นประเทศที่สร้างเทคโนโลยีเองได้นั้น อย่างแรกที่จะต้องปลูกฝังนั้นก็คือ บุคคลากร โดยเฉพาะเทคโนโลยีเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากมีความต้องการของผู้บริโภคสูง ทุกวันนี้เทคโนโลยีมีพัฒนาจากเมื่อก่อน โดยเฉพาะเทคโนโลยีบนโลกออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงผู้คนผ่าน Application บนโทรศัพท์มือถือ ไม่จำกัดระยะทาง หลายๆอย่างก็อาศัยช่องทางของโลกออนไลน์เพื่อสร้างช่องทางมากมายในการส้รางรายได้

     บุคคลากรไอที จำเป็นต้องมีความรู้อะไรบ้าง ต้องเรียนเกี่ยวกับอะไร แนวโน้มในอนาคตกับอาชืพสายไอทีเป็นอย่างไร ต้องทำอะไรบ้าง เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่ น้ำ ใ ส ด อ ท ค อ ม อย่างแบ่งปันเรื่องราวที่ได้พบเห็นมากับการทำงานจริงๆในงานทางด้านไอที

     งานด้านไอทีมีหลายสาย พูดว่าสายงาน หรือที่รู้จักกันว่าสาขา นะ

     1. บุคคลากรไอที (Technicial) ทางด้าน ดูแลซ่อมบำรุงอุปกรณ์ทั้งคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพวง ที่หลายๆท่านเข้าใจกันว่าเป็นช่างซ่อมคอมพิวเตอร์และคิดว่ามีแต่งานลักษณะประเภทนี้เท่านั้น คือการซ่อมคอมพิวเตอร์ ถือว่าเป็นหลักพิ้นฐานในการทำให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวงทำงานได้ตามปกติ หากขาดบุคคลากรกลุ่มนี้ งานด้านไอทีก็จะไม่สามารถไปต่อได้

     2. บุคคลากรทางด้านดูแลระบบไอที (IT Support) สำหรับลักษณะงานบุคคลากรกลุ่มนี้ เริ่มรู้จักเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบ Server-Client ทำหน้าที่ดูแล User เก็บข้อมูลบันทึกสถิติปัญหาการใช้งานของโปรแกรมเฉพาะ ระบบงานขาย ระบบจัดซื้อ ระบบคลังสินค้า ระบบทางด้านบัญชี/ภาษี บุคคลากรกลุ่มนี้เริ่มเข้าใจระบบงานที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เข้าใจปัญหาและสามารถแก้ปัญหาเบื้องต้น ที่เป็นปัญหาเฉพาะหน้าได้

     3. บุคคลากรทางด้านเขียนซอฟต์แวร์ (Programmer) หลายๆบริษัทมีความพยายามที่จะสร้างบุคคลากรที่เป็น programmer ขึ้นเองซึ่งแน่นอนจะเจอทั้งปัญหาและอุปสรรคต่างๆมากมาย บุคคลากรกลุ่มนี้สามารถเข้าใจและรู้ถึงปัญหาเป็นอย่างดีเกี่ยวกับโปรแกรมที่สร้างขึ้น และแน่นอนเมื่อมี programmer แล้วจะต้องมี ผู้วิเคราะห์ระบบ

     4. บุคคลากรทางด้านวิเคราะห์ระบบ (System analyst) จะเห็นว่าเมื่อระบบงานนั้นมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เป็นระบบที่ใหญ่ขึ้นหากไม่มีการออกแบบระบบให้มีความยืดหยุ่นรองรับกับการพัฒนาแล้วละก้อ ในอนาคตนั้นจะเกิดปัญหาตามมาได้ ซึ่งบุคคลากรกลุ่มนี้จะเข้ามาวางแผน (planning) ให้สามารถใช้งานทรัพยากรไอทีได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบรับกับการพัฒนา เพราะที่เคยเจอไม่ได้วางแผนไว้ ถึงเวลาต้องรื้อใหม่ทั้งระบบเสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายที่สูงมากๆ

     5. วิศวกร (Engineer) สำหรับหลายๆประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนั้น บุคคลากรทางด้าน Engineer จะทำหน้าที่สำคัญในการนำทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์มาเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถใช้งานได้จริงๆ และผลิตออกมาขายในเชิงพาณิชย์ นอกจากการคิดค้นสิ่งใหม่แล้ว วิศวกรต้องสามารถพิสูจน์ให้ได้ว่ามันสามารถเป็นไปได้จริงๆ พูดง่ายๆ ทำสิ่งเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้

     6. ผู้จัดการไอที (IT Manager) หลายๆหน่วยงานมักจะนำบุคคลทางด้านบริหาร ซึ่งจริงๆแล้วการจะเข้าใจเรื่องระบบงานไอทีนั้นจำเป็นต้องเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับไอทีระดับหนึ่ง เพราะเวลาทำเรื่องจัดซื้อนั้นเป็นงบที่ค่อนข้างสูงหากไม่เข้าใจจริงๆแล้วอาจจะกลายเป็นเรื่องยากสำหรับการพัฒนาระบบ หลายๆสถาบันการศึกษา มีการผลิตบุคคลากรทางด้านนี้โดยเฉพาะ

     จากที่นำเสนอมานั้น เห็นแล้วว่าบุคคลากรทางด้านไอทีนั้นแบ่งย่อยลงไป ซึ่งแต่ละความรับผิดชอบในหน้าที่นั้นก็จะแตกต่างกันออกไปตามความรู้ความสามารถ แน่นอนว่าค่าตอบแทนนั้นก็จะต่างกันด้วย เพราะฉนั้นทางเลือกในอาชืพทางด้านไอทีนั้นเป็นอีกหนึ่งอาชืพที่น่าสนใจและสามารถพัฒนาองค์กรและประเทศได้

 
 

 

 

บทความดีๆ

บทความติดอันดับ