ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
ถ้าหากจะเขียนบทความแล้วไม่กล่าวถึงเรื่องลิขสิทธิ์นั้นคงจะไม่ได้ นับว่าเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้และสร้างสิ่งใหม่ๆ...
(ซอฟท์แวร์)