ssd-ยุคเปลี่ยนแปลงของสื่อบันทึกข้อมูล-data-storage
     Harddisk ที่หลายๆท่านรู้จักกันดีเมื่อย้อนหลังไปประมาณ 10-20 ปี เป็นยุคที่พูดกันถึงปริมาณความจุ speed ความเร็ว น้ำ ใ ส ด อ ท ค อ ม...
(ฮาร์ดแวร์)
 
 

 

 

บทความดีๆ

บทความติดอันดับ