การเขียนโปรแกรม

โครงสร้างข้อมูล เพื่อการจัดเก็บบนคอมพิวเตอร์

10 102561 001

     เคยสงสัยกันใหมว่า การจัดเก็บข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นมี่ลักษณะโครงสร้างเป็นอย่างไร น้ำ ใ ส ด อ ท ค อ ม มั่นใจว่าพื้นฐานสิ่งแรกเลยที่โปรแกรมเมอร์ต้องทราบ ในการเขียนผังงาน (Flowchart) จากบทความ การเขียนผังงาน ( Flowchart ) ไปแล้วนั้น โครงสร้างข้อมูล (Data Structure) ก็มีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากในการเขียนโปรแกรม เพราะโครงสร้างข้อมูล (Data Structure) คือ ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่อยู่ในโครงสร้างนั้นๆ รวมถึงกระบวนการที่จัดการข้อมูลในโครงสร้าง เช่น การเพิ่ม การแก้ไข การลบ ตัวอย่างของโครงสร้างข้อมูลประเภทต่างๆ ได้แก่ แถวลำดับ ลิงลิสต์ สแตก คิว ทรี และกราฟ

     โครงสร้างข้อมูล (Data Structure)

โครงสร้างข้อมูล สามารถแบ่งย่อยได้อีก ในการทำงานของคอมพิวเตอร์จะมีการจัดการอย่างไรเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสาร และสามารถที่จะนำมาใช้งานออกมาเป็นข้อมูลข่าวสารในรูปแบบต่างๆ ที่ทำความเข้าใจได้  แต่เนื่องจากคอมพิวเตอร์เป็นเพียงเครื่องจักรที่ไม่สามารถเข้าใจความหมายของข้อมูลข่าวสารได้เช่นเดียวกับคน จึงมีการกำหนดรูปแบบที่ใช้สื่อความหมายของข้อมูลข้าวสารให้คอมพิวเตอร์กับผู้ใช้งานเข้าในตรงกันเรียกว่า โครงสร้างข้อมูลหรือชนิดข้อมูล โดยแบ่งออกได้เป็นดังนี้

  • บิท (Bit) คือ ข้อมูลที่มีขนาดเล็กที่สุด เป็นข้อมูลที่เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจ ในการทำงานของคอมพิวเตอร์ที่แสดงเป็นสถานะได้ 2 สถานะ คือ เปิดกับปิด จึงกำหนดเป็นการเก็บค่าได้ 2 ค่า คือ 0 กับ 1 เรียกว่าไบนารี่ดิจิต (Binary Digit) และใช้งานได้ ได้แก่ 0 หรือ 1
  • ไบท์ (Byte) หรือ อักขระ (Character) คือ ตัวเลข หรือ ตัวอักษร หรือ สัญลักษณ์พิเศษ จำนวน 1 ตัว เป็นการนำบิตหลาย ๆ บิตมาเรียงต่อรวมกันเพื่อกำหนดค่าได้มากขึ้น เช่น 3 บิต มาต่อเรียงกันจะทำให้เกิดสถานะที่ต่างกันคือ 000,001,010,100,011,010, และ 111 ก็จะได้เป็น 8 สถานะ เมื่อนำบิตมาเรียงต่อรวมกันเป็น 8 บิต เรียกว่าไบต์ มี 256 สถานะ และกำหนดเป็นโครงสร้างข้อมูลที่มีขนาดเล็กที่สุดที่ใช้งานได้ มีค่าตั้งแต่ 0 – 255 (00000000 – 11111111)
  • ฟิลด์ (Field) หรือ เขตข้อมูล คือ ไบท์ หรือ อักขระตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไปรวมกันเป็นฟิลด์ เช่น เลขประจำตัว หรือ ชื่อพนักงาน
  • เรคคอร์ด (Record) หรือระเบียน คือ ฟิลด์ตั้งแต่ 1 ฟิลด์ขึ้นไป ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมารวมกัน
  • ไฟล์ (File) หรือ แฟ้มข้อมูล คือ หลายเรคคอร์ดมารวมกัน เช่น ข้อมูลที่อยู่นักเรียนมารวมกัน
  • ฐานข้อมูล (Database) คือ หลายไฟล์ข้อมูลมารวมกันซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าไฟล์ ถ้าพูดกันในระบบคอมพิวเตอร์ Database ในที่สุดในโครงสร้างข้อมูล เช่น ไฟล์ข้อมูลนักเรียนมารวมกันในงานทะเบียน แล้วรวมกับไฟล์การเงิน

10 10 2561 002

วิดิโอความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูลโดย อาจารย์พฤฒิพงศ์ เพ็งศิริ

ประเภทของโครงสร้างข้อมูล

     คุณผู้อ่านหลายๆท่านเริ่มจะงงกันแล้วใช้ใหม ทำไมโครงสร้างข้อมูลในคอมพิวเตอร์ถึงได้ซับซ้อนแบบนี้ น้ำ ใ ส ด อ ท ค อ ม จะแบ่งโครงสร้างข้อมูลออกเป็น 2 ประเภทเพื่อจะได้ง่ายในการทำความเข้าใจ โดยจะแบ่งเป็น

  • โครงสร้างข้อมูลทางกายภาพ (Physical Data Structure) เป็นโครงสร้างข้อมูลที่ใช้โดยทั่วไปในภาษาคอมพิวเตอร์
  • โครงสร้างข้อมูลทาง ตรรกะ (Logical Data Structure) เป็นโครงสร้างข้อมูลที่เกิดจากการจินตนาการของผู้ใช้ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาในโปรแกรมที่สร้างขึ้น

     จากที่ น้ำ ใ ส ด อ ท ค อ ม กล่าวมาแล้วนั้นโครงสร้างข้อมูลทั้ง 2 ประเภทนี้ยังมีรายละเอียดอีก ซึ่งสำหรับบทความนี้ ท่านผู้อ่านสามารถทำความเข้าใจเรื่องของโครงสร้างข้อมูล และไปต่อยอดเชิงลึกในบทความต่อๆไปกัน อย่ากดไลท์ กดแชร์ด้วยจ้า

 

บทความดีๆ

 
 

บทความดีๆ

บทความติดอันดับ