การเขียนโปรแกรม

ตัวอย่าง flowchart ที่ใช้ในธุรกิจทั่วไป

     การ เขียน flowchart

     ที่หลายๆธุรกิจจัดทำขขึ้นตาม Business Model ของธุรกิจนั้นๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่จะกำหนดทิศทาง ควบคุมการทำงานของบุคลากรตาม Job Description ในหน้าที่แผนกที่ตนสังกัด สำหรับบทความนี้ น้ำ ใ ส ด อ ท ค อ ม จะเน้น ตัวอย่าง flowchart ที่ใช้ในธุรกิจทั่วไปเป็นหลัก เชื่อว่าระบบธุรกิจที่จะทำกำไรได้ดีนั้น ควรจะมีผังการทำงาน หรือ flowchart ที่ตัดงานที่สลับ ซับซ้อนออก ซึ่งหลายหน่วยงานมักจะชอบ flowchart แบบนี้เพราะสามารถลดความซ้ำ ซ้อนในการทำงานจริงลงได้ ทำให้การทำงานรวดเร็ว อนุมัติไวขึ้น ลดความผิดพลาดที่เกิดจากกระบวนการทำงานลงได้

     ตัวอย่าง flowchart ที่ใช้ในธุรกิจทั่วไป คำถามแรกที่จะต้องเจอ เริ่มยังไง จุด Start คือ จุดเริ่มต้นองธุรกิจนั้น ถือได้ว่าเป็นจุดสำคัญในการออกแบบ flowchart ก่อนที่จะไปสู่กระบวนการต่อๆไป ซึ่งจะมีความซับซ้อน หรือเป็นกระบวนการที่ง่าย สบายๆ ถือว่าจุดเริ่มต้น หรือ Start สำคัญมากๆ เพราะสิ่งที่ต้องการจะได้ หรือผลลัพธ์ที่ต้องการนั้น ส่วนใหญ่ก็มาจากจุดเริ่มต้น หากสิ่งที่ต้องการ ไม่ได้มาจากจุดเริ่มต้นแล้ว flowchart นั้นจะมีความยุ่งยาก ซับซ้อนมากๆ

     ตัวอย่าง flowchart ที่ใช้ในธุรกิจทั่วไป แน่นอนว่าธุรกิจนั้นประกอบด้วยแผนกต่างๆ ฝ่ายต่างๆ หน่วยงานที่มีลำดับในการควบคุมตามลำดับขั้นจากต่ำไปสูง ซึ่งในส่วนนี้ จะมี งานขาย การตลาด จัดซื้อ บัญชี/การเงิน ซึ่งถือว่าเป็น Process หลักๆ ของแต่ละธุรกิจ หากมีการวาง Process ใน ผังงานหรือ flowchart ที่ดีแล้วนั้นจะช่วยให้สามารถควบคุมดูแลระบบธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น ต้นทุนการจัดซื้อ กำไรที่ได้จากงานบัญชี ซึ่งสิ่งเหล่านี้หากสามารถรู้ผลได้ไวในแต่ละเดือนแล้วนั้น ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการวางแผนธุรกิจได้อย่างดียิ่งขึ้นไป

     ผังการทำงานที่ดีจะต้องรองรับการตรวจสอบ Audit แน่นอนว่าทุกๆ Process ในผังงานนั้นนอกจากการทำงานที่ดีขึ้นแล้ว จะต้องตอบรับกับการตรวจสอบ อย่าง Audit ด้วย คือสามารถตรวจสอบได้ง่าย ง่ายต่อความเข้าใจ และสุดท้าย flowchart ที่สามารถตรวจสอบตัวเองได้ ลดความผิดพลาดในกระบวนการทำงาน ลดความผิดพลาดของคนที่ทำงานใน Process เพียงเท่านี้ก็ถือเป็น ตัวอย่าง flowchart ที่ใช้ในธุรกิจทั่วไป ที่ดีได้แล้ว

     สำหรับบทความนี้ น้ำ ใ ส ด อ ท ค อ ม หวังว่า หน่วยงาน ธุรกิจ หรือองค์กรณ์ต่างๆ ที่กำลังประสบกับปัญหา Process การทำงานที่ซับซ้อน มีการทำงานที่ล่าช้า หลากหลายขั้นตอน วุ่นวาย น่าจะเป็นอีกทางออกหนึ่ง ที่สามารถช่วยองค์กรณ์คุณได้ด้วย ตัวอย่าง flowchart ที่ใช้ในธุรกิจทั่วไปนี้ ซึ่งหากหน่วยงานของท่านมีการปรับผังการทำงาน ให้เหมาะสม ลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนได้ ถือว่าเป็นการปรับปรุง กระบวนการทำงานให้ดียิ่งขึ้นได้ และสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดในสิ่งใหม่ที่จะเกิดึ้นกับหน่วยงานและองค์กรณ์ของท่านได้ น้ำ ใ ส ด อ ท ค อ ม ถือว่าเป็นสิ่งดีมากๆ

 
 

 

 

บทความดีๆ

บทความติดอันดับ