เศรษฐกิจ

เงินในยุคศตวรรษที่ 21

money 1 04 2560 001

ภาพประกอบเงินที่เป็นกระดาษ

     โดยปกติแล้วถ้าพูดเรื่องเงิน (finance) นั้นหลายๆคนมักจะเข้าใจว่าเป็นเหรียญเป็นแบงค์สามารถจับจ่ายซื้อของแลกเปลี่ยนได้ก็เท่านั้น จริงๆเรื่องของเงินนั้นเป็นเรื่องที่ไกล้ตัวคนเรา ทุกคนจำเป็นต้องมีเงิน ถามว่าแล้วไม่มีเงินได้ใหม มีเป็นอย่างอื่นแทนเช่น ทอง, อสังหาริมทรัพย์, หรือที่ดิน จริงๆแล้วถามว่าเงินนั้นมีค่าในตัวเองใหม คำตอบนั้นก็คือไม่มี ค่าของมันเกิดจากการกำหนดขึ้นและเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในการแลกเปลี่ยนกับสินค้าและบริการ และใช้ชำระหนี้ในประเทศหนึ่ง ๆ หรือในบริบทสังคมเศรษฐกิจหนึ่ง ๆ ได้ตามกฎหมาย

     ยุคที่พูดกันถึงความเปลี่ยนแปลงของเงิน เป็นคำถามที่ใครๆหลายคนคิดว่าทำไมต้องเปลี่ยนด้วย "เงิน" ในปัจจุบันก็ดีอยู่แล้ว เมื่อเรามองสิ่งรอบๆข้าง ก็จะพบว่าทุกอย่างมักจะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทั้งนั้นเพราะมนุษย์มีความคิด มีวิธีการในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและละเอียดอ่อน แม้แต่กฏหมายยังมีการคิดที่ซับซ้อนครอบคลุมทุกรายละเอียดและยังต้องมีการแก้ไขให้ทันกับยุคสมัย มาเข้าเรื่องกันต่อกับ"เงิน" ในยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งจริงๆแล้วน่าจะเกิดก่อนด้วยซ้ำ

     เงินในปัจจุบันจะเป็นเหรียญเป็นกระดาษที่สามารถจับต้องได้ ต้องการพื้นที่ในการจัดเก็บและแน่นอนต้องมีเรื่องความปลอดภัยเข้ามาเกี่ยวข้อง

money 1 04 2560 002

     ในหลายๆประเทศประสบปัญหาเรื่องของการคอรัปชั่น เพราะอะไรการใช้เงินกระดาษนั้นโอกาสการคอรัปชั่นนั้นมีเยอะเนื่องจากเราไม่สามารถไป tracking (ติดตาม) ได้อย่างละเอียดซึ่งมันเป็นปัญหาอย่างมาก มีโอกาสทำให้เกิดการคอรัปชั่นได้สูงมากๆด้วย

money 1 04 2560 003

ภาพประกอบเงินในรูปแบบกระดาษมีโอกาสเกิดการคอรัปชั่นที่ตรวจสอบติดตามได้อยาก

     แน้วโน้มของเงินดิจิตอล (Cryptocurrency) ไม่ใช่ app banking สำหรับรูปแบบเงินในยุคศตวรรษที่ 21 จะไม่มีการจัดเก็บแบบ Client-server เพราะการ access เข้าไป query เพื่อแก้ไขตัวเลขนั้นทำได้ง่ายและหากระบบการควบคุมโดยมนุษย์เกิดผิดพลาดจะทำให้เกิดความเสียหายได้และแน่นอนการควบคุมโดยมนุษย์นั้นมีการเกิด Error ให้เห็นบ่อย ซึ่งระบบที่จะนำมาใช้จะเป็น blockchain ซึ่งเป็นรูปแบบการเก็บข้อมูล (Data structure) แบบหนึ่ง ที่ทำให้ข้อมูล Digital transaction ของแต่ละคนสามารถแชร์ไปยังทุกๆ คนได้ เป็นเสมือนห่วงโซ่ (Chain) ที่ทำให้ block ของข้อมูลลิ้งก์ต่อไปยังทุกๆ คน โดยที่ทราบว่าใครที่เป็นเจ้าของและมีสิทธิในข้อมูลนั้นจริงๆ สามารถตรวจสอบกันเองได้ในระบบ เป็นการสร้าง control เพื่อควบคุมกันเองและสามารถตรวจสอบจากระบบได้เลยซึ่งจะตัดปัญหาส่วนกลางไปได้เลย

money 1 04 2560 004

     การเปลี่ยนแปลงของ"เงิน" ในครั้งนี้แม้จะแก้ปัญหาได้แค่บางส่วนแต่มันน่าจะเป็นประโยชน์หากเราสามารถระบุแหล่งที่มาเส้นทางการเงินได้ tracking (ติดตาม)ได้ และที่สำคัญมีความปลอดภัยสูง ประหยัดงบประมาณในการจัดเก็บ ดูแลรักษา แล้วก็ไม่มีผู้ใดเข้าไปแทรกแซงหรือควบคุมมันได้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจในศตวรรษที่ 21 ของการเงินเลยก็ว่าได้ ส่วนเรื่องการคอรัปชั่น หากคนๆนึงสามารถมีบัญชีเพื่อการรับส่งเงินตั้งแต่เกิด คือสามารถ register ได้เลยเมื่อเกิดนั้นก็หมายความว่าการทำธุรกรรมต่างๆสามารถดำเนินการได้เลยตั้งแต่ตอนคุณเกิดแบบไม่ผ่านตัวกลางอย่างธนาคาร เมื่อเงินไม่ผ่านตัวกลางโอกาศที่เงินไปรวมกันอยู่ที่เดียวก็น้อย จัดงบประมาณกระจายให้คนยากจนก็สามารถ transfer หรือส่งเงินได้เลย

 
 

 

 

บทความดีๆ

บทความติดอันดับ