เศรษฐกิจ

โอกาสการ ลงทุน ใน พม่า

     การ ลงทุน ใน พม่า

     แนวโน้มเป็นอย่างไร น้ำ ใ ส ด อ ท ค อ ม ติดตามการเปลี่ยนแปลงประเทศในภูมิภาคอาเซี่ยน ซึ่งประเทศพม่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่น่าจับตามอง เป็นประเทศที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทย ในบางพื้นที่มีคนพม่าที่มีเชื้อสายไทยอาศัยอยู่ อย่างตะนาวศรี มองในด้านประวัติศาสตร์ตะนาวศรีปรากฏตัวและมีฐานะเป็นรัฐอิสระก่อนการเกิดอาณาจักรพะโค เมาะตะมะ อังวะ สุโขทัย และอยุธยา สยามสมัยพระนารายณ์มหาราชมีอาณาเขตแผ่ถึงปัตตานี ลาว ภูเขียว เขมร อังวะ พะโค และมะละกา มีเมืองท่าสำคัญคือมะริดและภูเก็ต และมีหัวเมืองสำคัญคือ พิษณุโลก ตะนาวศรี กรุงเทพมหานคร และเพชรบุรี

    ภาพความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ไทย-พม่า ยังคงมีตลอดมา ในด้านการค้า การลงทุน ประเทศพม่าถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่เหมาะต่อการตั้งหลัก ปักฐานของนักลงทุน มีบริษัทใหญ่ๆที่เข้าไปลงทุนแล้วในประเทศพม่า และอนาคตคาดว่าเศรษฐกิจของพม่ายังโตได้อีกการ ลงทุน ใน พม่า นั้นมีทั้งโครงสร้างพื้นฐาน โทรคมนาคม การท่องเที่ยว การแพทย์ อุตสาหกรมพลังงาน สิ่งทอ แปรรูปอาหารทะเล

     พม่าภายใต้การปกครองของอังกฤษ (British rule in Burma ) คือช่วงที่พม่าอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษระหว่าง พ.ศ. 2367 – 2491 โดยเริ่มต้นจากสงครามพม่า-อังกฤษ ซึ่งนำไปสู่การทำให้พม่ากลายเป็นจังหวัดหนึ่งของบริติชอินเดีย และต่อมาได้กลายเป็นอาณานิคมที่เป็นเอกเทศต่างหาก พื้นที่หลายส่วนของพม่า เช่น ยะไข่ ตะนาวศรี ถูกผนวกเข้ากับอังกฤษหลังสงครามพม่า-อังกฤษครั้งที่ 1 พม่าตอนล่างถูกผนวกหลังสงครามพม่า-อังกฤษครั้งที่ 2 ส่วนที่ถูกผนวกนี้กลายเป็นจังหวัดขนาดเล็กที่เรียกบริติชพม่าในบริติชอินเดีย ส่วนพม่าตอนบนถูกผนวกหลังสงครามพม่า-อังกฤษครั้งที่ 3 และพม่าทั้งหมดกลายเป็นจังหวัดหนึ่งของบริติชอินเดียใน พ.ศ. 2380 ต่อมา พม่าได้แยกการบริหารออกมาต่างหาก และได้รับเอกราชในวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2491

     หลายๆคนมองว่าพม่าภายใต้การปกครองของอังกฤษ แต่ไม่เห็นเจริญอย่างฮ่องกงเลย ความได้เปรียบทางภูมิภาคการที่อังกฤษจะควบคุมพม่าทั้งหมดนั้นเป็นไปได้ยากมาก เพราะฉนั้นอังกฤษได้แต่เพียงควบคุมในส่วนที่สำคัญๆเท่านั้น ซึ่งเทียบไม่ได้กับฮ่องกงที่อังกฤษเข้าไปบริหารจัดการอย่างเต็มตัว แต่ น้ำ ใ ส ด อ ท ค อ ม มองว่าพม่ายังคงได้เปรียบหลายๆด้านจากการเป็นอาณานิคมของอังกฤษ ประชาการส่วนหนึ่งสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดี มีแนวคิดแบบฝรั่ง มีเพียงประชากรบางส่วนที่กระจัดกระจายอยู่ตามป่า ตามเขาที่ค่อนข้างจะด้อยการพัฒนา แต่ถือว่าไม่ได้เป็นอุปสรรคกับประเทศที่กำลังเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างเมียนมาร์เลย

     พม่าเป็นดินแดนที่อยู่ระหว่างจีนกับอินเดีย อยู่บนเส้นทางการค้าและเกษตรกรรมเป็นพื้นฐานของเศรษฐกิจ พ่อค้าจากอินเดียมาถึงทางทะเลและเข้าไปค้าขายภายในประเทศผ่านทางแม่น้ำอิรวดีพม่าได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากอินเดียมาก โดยเฉพาะศาสนาพุทธ ก่อนที่อังกฤษจะเข้ามา ราชวงศ์คองบองเป็นรัฐบาลที่ปกครองพม่า โดยพระมหากษัตริย์มีอำนาจเด็ดขาด

     จากการที่คณะรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ รองนายกรัฐมนตรี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ พร้อมนักธุรกิจชั้นนำของไทยเดินทางเยือนเมียนมา ถือเป็นโอกาสดีที่คนทั่วไปจะได้ทราบถึงทิศทางว่าการลงทุนของนักธุรกิจไทยในพม่านั้นจะไปในทิศทางใหน และก็เป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักลงทุนรุ่นใหม่ที่จับตามองแหล่งลงทุนในประเทศพม่าอีกด้วย

 
 

 

 

บทความดีๆ

บทความติดอันดับ