เมนูอาหาร

การงดกินแป้งความเชื่อแบบผิดๆ ที่คนอยากลดน้ำหนักหลายคนกำลังทำอยู่

การงดกินแป้งความเชื่อแบบผิดๆ ที่คนอยากลดน้ำหนักหลายคนกำลังทำอยู่

AFS 07FEB 009 008
ที่มาของรูป pixabay.com

     ร่างกายของคนเราในแต่ละวันต้องการรับสารอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ ได้แก่อาหารประเภทที่ให้โปรตีน ซึ่งอยู่ในเนื้อสัตว์ คาร์โบไฮเดรตที่อยู่ในอาหารจำพวกแป้งหรือข้าว วิตามินซึ่งได้มาจากผลไม้ชนิดต่าง ๆ และสุดท้ายไขมัน ที่จะอยู่ในไขมันที่ได้จากพืชและสัตว์ โดยอาหารทุกชนิดในแต่ละหมู่จึงมีประโยชน์ต่อร่างกายได้ทั้งหมด แต่ในการรับประทานจำเป็นต้องรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมเท่านั้นในแต่ละวัน เพราะร่างกายของคนเราในแต่ละช่วงวัยจะมีการทำงานของระบบเผาผลาญที่ต่างกันออกไปดังต่อไปนี้
กลุ่มที่ 1 คือเด็ก คนชรา และผู้หญิงในวัยทำงานจะต้องการพลังงาน 1600 kcal เน้นการรับประทานผักและผลไม้ให้ได้ 4 ส่วนของอาหารแต่ละวัน เนื้อสัตว์รับประทานเพียงแค่ 2 ส่วนของมื้ออาหาร ข้าวรับประทาน 3 ส่วน นมรับประทาน 1 ส่วนในแต่ละวัน น้ำตาลนั้นควรรับประทานแค่วันละ 4-6 ช้อนชาเท่านั้นในแต่ละวัน
กลุ่มที่ 2 ช่วงวัยรุ่นและวัยทำงานทั้งหญิงและชาย มีความต้องการพลังงานแต่ละวัน 2000 Kcal เน้นการรับประทานอาหารประเภทข้าว 4 ส่วน เนื้อสัตว์ 3 ส่วน ผักผลไม้ 2 ส่วน นม 1 ส่วนในแต่ละวัน น้ำตาลไม่ควรรับประทานเกิน 16 ช้อนชาต่อวัน โดยพยายามหลีกเลี่ยงน้ำตาลซึ่งแฝงอยู่ในน้ำหวาน ชาและกาแฟให้ได้มากที่สุด
กลุ่มที่ 3 ผู้ใช้แรงงานทั้งหญิงและชาย มีความต้องการพลังงานในแต่ละวัน 2400 Kcal เน้นการรับประทานข้าว 4 ส่วน เนื้อสัตว์ 3 ส่วน ผักผลไม้ 2 ส่วน นม 1 ส่วน รับประทานน้ำตาลไม่เกิน 1 ช้อนชาต่อวัน จะเห็นได้ว่าข้าวหรือคาร์โบไฮเดรตเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเพิ่มพลังงานให้แก่ผู้ใช้แรงงานได้โดยไม่จำเป็นต้องดื่มเครื่องดื่มรสหวานจำพวกชา กาแฟให้มากเกินความจำเป็น
     จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าร่างกายของคนเราในแต่ละกลุ่มต้องการพลังงานที่ต่างกันออกไป ในแต่ละวันก็จำเป็นต้องรับประทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่เสมอ แม้ว่าจะรับประทานในปริมาณที่ไม่เท่ากันก็ตาม ข้าวนั้นสามารถเปลี่ยนเป็นแป้งหรืออาหารในกลุ่มคาร์โบไฮเดรตเหมือนกันได้ทั้งหมด แต่ไม่ควรเกินปริมาณที่เหมาะสม รวมถึงอาหารในกลุ่มอื่นๆ ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการจากอาหารในกลุ่มเดียวกัน แต่ต้องไม่เกินปริมาณที่จำเป็นต่อร่างกายในแต่ละวันเท่านั้น
     การงดรับประทานอาหารจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง รวมถึงการงดรับประทานอาหารในกลุ่มของคาร์โบไฮเดรต จึงไม่ใช่เรื่องจริงที่จะช่วยให้เราสามารถลดความอ้วนหรือควบคุมน้ำหนักได้อย่างที่เข้าใจกัน หากใครที่กำลังมีพฤติกรรมในการรับประทานที่เข้าใจผิด โดยการงดแป้ง งดน้ำตาลหรืองดไขมัน ต้องทำการปรับเปลี่ยนและศึกษาวิธีการควบคุมอาหารและน้ำหนักที่เหมาะสมต่อร่างกายใหม่ ไม่เช่นนั้นในเวลาไม่นานอาจจะทำให้ร่างกายเกิดอาการเจ็บป่วยขึ้นมาโดยที่ไม่สามารถหาทางรักษาได้ทันเวลาก็เป็นไปได้

 
 

 

 

บทความดีๆ

บทความติดอันดับ