โทรศัพท์มือถือ

ทำธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถืออย่างไรให้ปลอดภัย

สำหรับบทความที่น้ำใสดอทคอมจะนำเสนอต่อไปนี้ เกี่ยวกับจะทำธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถืออย่างไรให้ปลอดภัย
     ในปัจจุบันโทรศัพท์มือถือเข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนมากยิ่งขึ้น ซึ่งนอกเหนือจากการใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างกันแล้ว โทรศัพท์มือถือยังช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้านความบันเทิง การทำธุรกรรมต่างๆ การประกอบธุรกิจ เป็นต้น และในปัจจุบันบรรดาผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือและผู้เกี่ยวข้อง ได้มีการพัฒนา Application ขึ้นมาเพื่อสนองความต้องการของผู้คน และอีกหนึ่งรูปแบบที่มีการใช้ผ่านโทรศัพท์มือถือเป็นจำนวนมากและนับวันยิ่งจะเข้ามาแทนที่การทำธุรกรรมในรูปแบบเดิม คือ การธุรกรรมทางการเงิน ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ หรือ Mobile Payment นั่นเอง

mobile 19 06 2560 01

รู้จัก Mobile Payment
Mobile Payment เป็นการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านเครือข่ายของระบบโทรศัพท์มือถือ โดยการใช้โทรศัพท์มือถือเป็นสื่อในการโอนเงิน หรือชำระเงินให้แก่ร้านค้า รวมทั้งการชำระค่าสินค้าหรือบริการต่างๆ บนเครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ต โดยองค์ประกอบของ Mobile Payment ได้แก่
     (1) แหล่งเงิน ที่ผู้ใช้บริการจะต้องเลือกและทำการสมัครเพื่อเชื่อมโยงเข้ากับโทรศัพท์มือถือ เพื่อตัดเงินเมื่อมีการทำรายการ ได้แก่ บัญชีธนาคาร บัตรเครดิต หรือเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money)
     (2) รูปแบบ Mobile Payment ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ บริการ Mobile banking ของธนาคาร ไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินหรือการชำระค่าสินค้าและบริการ และบริการ mPay และ True Money ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ e-Money ผ่านโทรศัพท์มือถือ
     (3) เทคโนโลยีบนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมต่อข้อมูลของบริการ Mobile Payment อาทิเช่น การส่ง SMS ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ วิธีการ WAP (Wireless Application Protocal) หรือ HTTP ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือเทคโนโลยี RFID ซึ่งจะใช้เครื่องรับสัญญาณวิทยุระยะใกล้ ณ จุดขาย ส่งข้อมูลไปยังชิพหรือสมาร์ทการ์ดในโทรศัพท์มือถือ

mobile 19 06 2560 02

ข้อดีของ Mobile Payment
     (1) ในกรณีของผู้ใช้บริการ ระบบนี้จะทำให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการไม่ต้องเดินทางไปชำระเงินที่ร้านค้าหรือจุดที่รับชำระเงินโดยตรง และไม่จำต้องพกเงินสด บัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเครดิตติดตัว เพียงแค่มีโทรศัพท์มือถือก็สามารถชำระเงินได้
     (2) กรณีของร้านค้าหรือผู้ให้บริการ เป็นการเพิ่มช่องทางในการเก็บเงินจากลูกค้าได้มากขึ้น ลดความเสี่ยงต่อการจัดการด้านความปลอดภัยกับเงินสดภายในร้านค้า และยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและทันสมัยให้แก่ผู้ประกอบการอีกด้วย
ข้อควรระวังสำหรับการใช้บริการ Mobile Payment
     (1) หลีกเลี่ยงการตั้ง PIN/Password ที่ง่ายต่อการคาดเดา และต้องทำการเก็บรักษา User ID และ Password ให้เป็นความลับส่วนบุคคล และควรทำการเปลี่ยน Password อยู่เป็นระยะ ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิจฉาชีพมิให้ใช้ช่องทางดังกล่าวเพื่อโจรกรรมเงินในบัญชี
     (2) ควรให้ความสนใจต่อ SMS หรืออีเมล์ที่ได้รับจากธนาคาร และควรตรวจสอบยอดเงินคงเหลือทุกครั้งที่มีการชำระเงิน
     (3) ควรศึกษารูปแบบธุรกรรมและวิธีการรักษาความปลอดภัยที่ผู้ให้บริการได้นำเสนอก่อนการตัดสินใจใช้บริการ
     (4) กรณีที่ใช้บริการ Mobile Payment โดยเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ควรตรวจสอบโปรโมชั่นและค่าใช้จ่ายจากผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่ใช้และควรเลือกโปรโมชั่นที่เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในกรณีที่มีการเรียกเก็บค่าบริการ

ได้ทราบกันแล้วว่าจะทำธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถืออย่างไรให้ปลอดภัย น้ำใสดอทคอมหวังว่าบทความนี้จะมีประโยชน์และได้ความรู้จากบทความนี้ สำหรับท่านที่เห็นว่าบทความนี้มีประโยชน์กรุณาบอกต่อด้วยนะ

 
 

 

 

บทความดีๆ

บทความติดอันดับ