โทรศัพท์มือถือ

ภัยร้ายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าบนมือถือมีจริงใหม

Electromagnetic waves in mobile 27 11 2562 001

     ถ้าจำกันได้จะมีกระแสข่าว จริงหรือมั่ว คลื่นโทรศัพท์ก่อเนื้องอกในสมองได้ ?

     สำหรับเรื่องที่เป็นงานวิจัยผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าบนมือถือนั้นจะมีข่าวออกมาเป็นระยะ การรับทราบหรือรู้ถึงสาเหตุนั้น เราในฐานะผู้อ่านทุกท่านคงไม่มีใครที่จะอยากใช้ตัวเองเป็นหนูทดลองเรื่องพวกนี้แน่ๆ ซึ่งบทความนี้น้ำ ใ ส ด อ ท ค อ ม ติดตามเกี่ยวกับเรื่องของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าบนมือถือดูแล้วเป็นสิ่งที่น่ากลัว แต่อีกมุมนึงเทคโนโลยีที่พัฒนาเหล่านี้มันก็กลายเป็นเรื่องจำเป็นในชีวิตประจำวันไปเสียแล้ว

     งานวิจัยชิ้นหนึ่งกล่าวว่า การใช้โทรศัพท์มือถืออาจเกี่ยวข้องกับการเกิดเนื้องอกในสมอง โดยงานวิจัยนี้มีการศึกษาในชาวสวีเดนแล้วพบว่า ผู้เข้าร่วมทดลองมีความเสี่ยงเกิดเนื้องอกในศีรษะข้างที่ใช้คุยโทรศัพท์บ่อยครั้งสูงกว่าอีกข้างหนึ่ง โดยเฉพาะในผู้ที่ใช้โทรศัพท์ในระยะยาวประมาณ 10 ปีขึ้นไป อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตที่ว่าในช่วงปีที่ทดลองนั้น อัตราของผู้ที่เป็นเนื้องอกในสมองของประเทศสวีเดนไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่อย่างใด ทั้งยังมีผลลัพธ์ขัดแย้งกับงานวิจัยส่วนใหญ่ จึงทำให้งานวิจัยชิ้นนี้มีน้ำหนักและความน่าเชื่อถือค่อนข้างน้อย

     สำหรับงานวิจัยชิ้นนี้น่าจะพอทำให้คุณผู้อ่านคลายความกังวลเกี่ยวคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าบนมือถือลงได้ ในความเป็นจริงรอบๆตัวเรานั้นเต็มไปด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าย่านต่างๆ ไปดูความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้กัน ศ.ดร.ถวิล พึ่งมา นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญวิศวกรรมโทรคมนาคมและอดีตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกล่าวว่า เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ที่ตั้งตามชุมชนและตึกสูงซึ่งส่งคลื่นความถี่แม่เหล็กออกไปมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนน้อยมากแท้จริงแล้วขณะที่เรานั่งเดิน หรือทำงานอยู่จะมีคลื่นผ่านรอบๆตัวเรามากมาย เช่นคลื่นโทรทัศน์ ขณะนี้มีอยู่นับร้อยช่องรวมทั้งคลื่นวิทยุคลื่นโทรศัพท์มือถือจะผ่านตัวเราตลอดเวลา คลื่นที่ส่งมาเป็นคลื่นทั่วไปผู้คนจะไม่คิดอะไร เนื่องจากคลื่นสถานีโทรทัศน์อยู่ไกลและคลื่นเหล่านี้ไม่เคยเกิดอันตรายกับมนุษย์การที่มีชาวบ้านอยู่ใกล้กับเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์แล้วบอกว่าปวดศีรษะความจำเสื่อม เป็นเรื่องของการอุปาทานมากกว่าเนื่องจากทางวิศวกรรมได้บอกชัดเจนว่าไม่จริงแต่การหลบเลี่ยงที่ไม่ให้ส่งผลกระทบคือการไม่ใช้โทรศัพท์มือถือหรือใช้เท่าที่จำเป็นเท่านั้นตรงนี้จะช่วยได้

     จากรายละเอียดที่ น้ำ ใ ส ด อ ท ค อ ม ค้นคว้าข้อมูลยังหาเหตุผลที่แน่ชัดไม่ได้ว่า "คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าบนมือถือ" นั้นจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพจริงๆหรือไม่ แต่ปัจจุบันพฤติกรรมในการใช้งานโทรศัพท์มือถือที่เปลี่ยนไปนั้นอาจจะส่งผลกระทบได้

     อ่านเพิ่มเติมอย่างเช่น 5 สาเหตุที่ทำให้เราเสพติดโทรศัพท์มือถือ

     ผลกระทบจากพฤติกรรมการใช้งานโทรศัพท์ที่เปลี่ยนไปส่งผลกระทบในด้านอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเวลาที่ผู้ใช้งานโทรศัพท์เองไม่สามารถกำหนด อยู่กับหน้าจอโทรศัพท์เป็นเวลานานๆ ส่งผลเสียต่อสุขภาพสายตา

     อ่านเพิ่มเติม อาการดวงตาเมื่อยล้า ปวดตา สัญญาณเตือนสุขภาพตา

    ป้องกันอันตรายจากคลื่นโทรศัพท์มือถืออย่างไร

     แม่ว่าสาเหตุของผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าบนมือถือยังไม่มีผลการศึกษาวิจัยที่แน่ชัด แต่ น้ำ ใ ส ด อ ท ค อ ม คิดว่าการใช้งานเท่าที่จำเป็น จัดสรรเวลาการใช้งานเท่าที่ควรจะใช้จริงๆ น่าจะเป็นสิ่งที่ควรทำมากกว่า

     1. พยายามใช้โทรศัพท์ในการพูดคุยให้สั้นลงและน้อยครั้ง คุยเท่าที่จำเป็นเท่านั้น หรือใช้โทรศัพท์บ้านแทน

     2. แนะนำให้ใช้ลำโพงหรือหูฟังช่วยเพิ่มระยะห่างระหว่างโทรศัพท์มือถือและศีรษะในระหว่างที่คุยโทรศัพท์ เพื่อลดปริมาณคลื่นวิทยุที่ได้รับ

     3. การใช้แอป chat แทนการพูดคุย เป็นการใช้การส่งข้อความแทนการโทรศัพท์คุย แต่ควรคำนึงถึงความปลอดภัยด้วย ไม่ควรส่งข้อความหรือคุยโทรศัพท์ขณะเดินบนถนน ขับรถ หรือในสถานการณ์ใดๆ ที่มีความเสี่ยง เพราะแม้แต่แค่คุยโทรศัพท์ก็อาจทำให้มีสมาธิจดจ่อกับสถานกาณ์ตรงหน้าได้น้อยลง

   4. อาจเลือกใช้โทรศัพท์มือถือที่มีอัตราการดูดซับรังสีคลื่นวิทยุเข้าสู่ร่างกายของผู้ใช้งานต่ำ หรือที่เรียกว่าค่า SAR (Specific Absorption Rate) ซึ่งจะส่งผลให้มีปริมาณรังสีที่ถูกดูดซับเข้าสู่ร่างกายน้อยกว่าโทรศัพท์มือถือที่มีค่า SAR สูงกว่า โดยสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ผู้ผลิตหรือคู่มือการใช้โทรศัพท์ ทั้งนี้ ค่า SAR ที่ระบุนั้นเป็นค่าสูงสุด แต่ขณะใช้งานจริง ค่าดังกล่าวอาจมีระดับสูงต่ำผันแปรตามปัจจัยหลาย ๆ อย่างได้

     5. พยายามปรับลดพฤติกรรมของเราในกิจกรรมที่ต้องใช้โทรศัพท์ในชีวิตประจำวันลง เปลี่ยนเป็นกิจกรรมอย่างอื่น เช่น ออกไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ

     แนะนำบทความ ที่เที่ยว ทะเล

     เป็นข้อปฎิบัติที่ น้ำ ใ ส ด อ ท ค อ ม คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้อ่าน และผู้ที่ใช้งานโทรศัพท์เป็นเวลานานได้

ขอบคุณบทความวิชาการ อันตรายที่แฝงมากับโทรศัพท์มือถือ A DANGER OF MOBILE TECHNOLOGY
     โดย คุณโสภณา จิรวงศ์นุสรณ์
            คุณณัฐวดี จิตรมานะศักดิ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ 10220

            คุณสาริน ฤทธิสาร
            คุณพวงผกา ภูยาดาว

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ 10220

รูปภาพประกอบซื้อถูกต้องตามลิขสิทธิ์

 
 

 

 

บทความดีๆ

บทความติดอันดับ