คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
     คำพูดที่ว่า หากเราพูดได้ สื่อสารได้ แต่เราคิดไม่เป็นนั้นจะเกิดอะไรขึ้น สำหรับ บทความ นี้ น้ำ ใ ส ด อ ท ค อ ม...
(หนุ่ม-สาว)

เรื่องของหนุ่มสาว

สามี ภรรยา แยกยื่น หรือยื่นภาษีรวมดีกว่ากัน

AFS 19MAY 013

ที่มาของรูป pixabay.com

     ที่จริงแล้วเรื่องของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้นเป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ใครมีเงินได้เท่าไหร่ก็คำนวณเพื่อเสียภาษีประจำปีของตัวเองไป แต่หากเป็นกรณีของสามีภรรยาที่มีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและต่างฝ่ายต่างเป็นผู้มีเงินได้ที่จะต้องเสียภาษี กฎหมายให้ทางเลือกไว้ว่าสามารถยื่นภาษีแยกกันเหมือนเดิมเมื่อก่อนแต่งงาน หรือจะยื่นภาษีรวมกันก็ได้ ดังนั้นนี่จึงเป็นช่องทางในการวางแผนเรื่องของภาษีภายในครอบครัวระหว่างสามีภรรยาเพื่อให้ประหยัดภาษีที่ต้องจ่ายได้มากขึ้นนั่นเอง
     แต่การตัดสินใจว่าจะแยกยื่นหรือยื่นรวมกันนั้นก็ต้องมีหลักในการพิจารณาอยู่เหมือนกัน ไม่ได้มีคำตอบที่ฟันธงในทุกกรณีว่าแยกยื่นดีกว่า หรือว่ายื่นรวมกันดีกว่า สามีภรรยาแต่ละคู่จะต้องนำรายได้มาลองคำนวณทั้งแบบแยกยื่นและแบบรวมยื่นว่าแบบไหนประหยัดภาษีได้มากกว่ากัน
     คงไม่ต้องพูดถึงการแยกกันยื่น เพราะก็เหมือนกับการยื่นภาษีปกติของตัวเราเอง แต่การรวมยื่นนั้นทำได้ 2 แบบคือให้ฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ยื่นภาษีทั้งหมดส่วนอีกฝ่ายไม่ต้องยื่นเลย กับฝ่ายหนึ่งยื่นเฉพาะรายได้ที่เป็นเงินเดือน รายได้อื่น ๆ ให้นำไปรวมยื่นกับอีกฝ่ายหนึ่ง สำหรับหลักในการดูว่าสามีภรรยาควรจะแยกยื่นหรือรวมยื่นแบบไหนนั้น มีวิธีดูดังนี้ค่ะ

  • แยกยื่นหากจ่ายภาษีในอัตราเดียวกัน ถ้าลองนำรายได้มาคำนวณเพื่อดูฐานภาษีแล้วปรากฏว่าทั้งสามีและภรรยาจ่ายภาษีในอัตราเดียวกัน การแยกกันยื่นภาษีจะประหยัดกว่า เพราะถ้านำมารวมกันก็หมายความว่าเราต้องเสียภาษีในอัตราที่สูงขึ้น เนื่องจากอัตราภาษีของไทยเป็นแบบขั้นบันไดนั่นเอง
  • รวมยื่นถ้าฝ่ายหนึ่งมีรายได้น้อยแต่มีค่าลดหย่อนมาก ถ้าสามีหรือภรรยามีรายได้ไม่มากแต่มีค่าลดหย่อนมาก เช่น มีพ่อแม่ที่ต้องเลี้ยงดู มีดอกเบี้ยเงินกู้ ที่นำมาเป็นค่าลดหย่อนภาษีได้ ซึ่งเมื่อคำนวณภาษีที่ต้องจ่ายแล้วปรากฏว่าเสียภาษีในอัตราที่ต่ำหรือไม่ต้องเสียภาษีเลย กรณีนี้ควรรวมยื่นภาษีดีกว่าเพราะอีกฝ่ายจะได้ประโยชน์จากค่าลดหย่อนที่มากขึ้น ช่วยไปลดภาระภาษีที่ต้องจ่ายของอีกฝ่ายลงได้
  • แยกยื่นเฉพาะเงินเดือนหากว่ามีเงินเดือนสูงมาก ถ้าสามีหรือภรรยามีรายได้ที่เป็นเงินเดือนสูงมาก ทำให้เมื่อคิดคำนวณแล้วต้องเสียภาษีในอัตราที่สูงมากอยู่แล้ว การจะนำรายได้อื่น ๆ ที่ไม่ใช่เงินเดือนมารวมคำนวณด้วยจะทำให้รายได้ส่วนนั้นต้องถูกนำมาคิดภาษีในอัตราสูงที่สุดตามไปด้วย วิธีประหยัดภาษีก็คือให้แยกยื่นเฉพาะส่วนของรายได้ที่เป็นเงินเดือนเท่านั้น ส่วนรายได้อื่น ๆ ให้นำไปรวมยื่นภาษีกับสามีหรือภรรยาที่มีรายได้น้อยกว่าเสียภาษีในอัตราที่ต่ำกว่าก็จะทำให้รายได้ส่วนนั้นไม่ต้องถูกนำมาคิดภาษีในอัตราที่สูงที่สุดที่เราจ่ายอยู่นั่นเอง

     คงพอมองภาพกันออกมากขึ้นนะคะเกี่ยวกับวิธีการประหยัดภาษีด้วยการแยกยื่นหรือรวมยื่นระหว่างสามีภรรยา การวางแผนเพื่อจัดการเรื่องภาษีให้เป็นเรื่องส่วนรวมของครอบครัวแบบนี้ทำให้ประหยัดเงินภาษีที่ต้องจ่าย มีเงินเหลือที่จะไปใช้จ่ายสิ่งจำเป็นอื่น ๆ ของครอบครัวได้อีกมากเชียวค่ะ

 
 

บทความดีๆ

บทความติดอันดับ