ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เที่ยว นครพนมแวะชมพระ ธาตุพนมที่บรรจุพระอุรังคธาตุ

Phra That Phanom 16 11 2562 001

     มาเที่ยวจังหวัด นครพนมทั้งทีก็ต้องรู้จักที่ เที่ยว นครพนมและเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับจังหวัดนี้ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว น้ำ ใ ส ด อ ท ค อ ม ขึ้นเหนือสัมผัสกับบรรยากาศอากาศหนาวแม้ว่าจะไม่หนาวสักเท่าไหร่ สำหรับสัปดาห์นี้อยู่กันที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัด นครพนม จุดเด่นหรือแลนด์ มาร์คของที่นี่คือ พระธาตุพนมนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัด นครพนมจะต้องมาไหว้สักการะพระธาตุพนม

     พระธาตุประจำวันเกิดผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ และพระธาตุประจำวันเกิดนักษัตรผู้ที่เกิดปีวอก

     ตามตำนานกล่าวไว้ว่า สร้างเมื่อพ.ศ.8 ในสมัยอาณาจักรศรีโคตรบูรณ์รุ่งเรือง โดยท้าวพญาทั้ง 5 คือ พญานันทเสน พญามณี จุลพรหมทัต พญาอินทปัตถนคร พญาคำแดง และพญาสุวรรณพิงคาระ พระมหากัสสปะพร้อมพระอรหันต์ 500 รูป

     มีการบูรณะครั้งที่ 1 ในราวพ.ศ.500 และบูรณปฏิสังขรณ์ตามลำดับ จนกระทั่งวันที่ 11 ส.ค.2518 พระธาตุพนมได้หักล้มพังทลายลง จากเหตุพายุฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน ก่อนที่จะมีการบูรณะแล้วเสร็จในปีพ.ศ.2522 สมัยรัฐบาล ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรี

     พระธาตุพนม เป็นเจดีย์สำคัญของภาคอีสาน ที่มีอายุเก่าแก่ และมีความงดงามเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมซึ่งต่างจากพระธาตุเจดีย์องค์อื่นที่เป็นทรงระฆังครอบ โดยประดิษฐานอยู่บริเวณหน้าวัดพระธาตุพนม ตามตำนานแล้ว กล่าวว่าพระธาตุพนมน่าจะสร้างมานานไม่น้อยกว่า 2,300 ปีได้ ภาพของพระธาตุพนมที่เห็นในปัจจุบันเป็นองค์ที่สร้างครอบของเดิมที่พังทลายเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2518 เวลา 19.38 น. เป็นเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของชนชาติไทยและชนชาติลาว คือองค์พระธาตุพนมได้ล้มทลายลงมาทั้งองค์ สาเหตุมาจากได้เกิดฝนตกหนักและเกิดพายุพัดแรงติดต่อกันหลายวัน รวมถึงความเก่าแก่ขององค์พระธาตุพนม ซึ่งเหตุการณ์ในขณะนั้นสร้างความโศกเศร้าต่อพุทธศาสนิกชนสองฝั่งโขงเป็นอย่างมาก

Phra That Phanom 16 11 2562 002

องค์พระธาตุพนมล้มทลายลงมาทั้งองค์ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2518 เวลา 19.38 น. (ภาพจาก http://www.watpamahachai.net/Document12_6.htm)

     ด้วยพลังแรงศรัทธาที่มีต่อองค์พระธาตุ ประชาชนได้ร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์ เพื่อเป็นทุนในการก่อสร้างองค์พระธาตุขึ้นใหม่ตามแบบเดิม โดยมีรัฐบาลไทยเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง จนแล้วเสร็จ ใน พ.ศ. 2522 ลักษณะพระธาตุเป็นเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมสูง งดงามสง่าเหมือนองค์เดิม มีขนาดฐานกว้างด้านละ 12.33 เมตร และสูง 57 เมตร ข้างในนั้นเก็บสิ่งของมีค่า ชิ้นส่วนจากพระธาตุองค์เดิมไว้ และยังมีพระอุรังคธาตุบรรจุไว้ที่ชั้น 3 ขององค์พระธาตุพนม นอกจากนั้นยังมีการบรรจุพระพุทธรูปทองคำ "พระพุทธมหาสุวรรณศากยมุนี" จากความศรัทธาที่ชาวบ้านร่วมกันบริจาคทองคำ เพราะมีความเชื่อในเรื่องการร่วมกันถวายทองคำว่า "ขอความไม่มีไม่รู้ไม่เห็น อย่าได้เกิดแก่เราทุกๆชาติไปจนกว่าจะถึงนิพพาน" ถวายสิ่งมีค่า สิ่งเหล่านี้ก็จะติดตัวเราไปทุกภพ ทุกชาติ

Phra That Phanom 16 11 2562 003

พระพุทธมหาสุวรรณศากยมุนี ภาพจากเพจ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร @watthat url : https://www.facebook.com/watthat

     เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยมากนัก เพราะภายในองค์พระธาตุพนมนั้นไม่ได้เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าเยี่ยมชมนอกจากจะเปิดเป็นกรณีพิเศษเท่านั้นถึงจะเปิดให้เข้าไปได้ น้ำ ใ ส ด อ ท ค อ ม แนะนำให้คุณผู้อ่านรับชมเพื่อความเป็นศิริมงคลว่าภายในองค์พระธาตุพนมมีอะไรบ้าง

     พระธาตุพนมนี้เป็นเจดีย์ที่สำคัญ คนที่จะเข้าไปข้างในนั้นต้องได้รับการอนุญาติ ด้วยความที่อยากรู้ว่าข้างในนี้มีอะไร ขณะที่อีกหลายๆคนไม่ได้เข้า ท่านสามารถรับชมได้โดยพระเดช พระคุณของท่านเจ้าอาวาสอนุญาต พระธาตุพนมมีความสูงตั้งแต่ฐานจนถึง ยอดฉัตร 57 เมตร แบ่งเป็น 6 ชั้น จะพาไปชมทุกชั้น

     ชั้น 1 ของพระธาตุพนม เป็นอิฐเก่าของพระธาตุพนม จะเห็นเหลือฐานไว้อยู่ความสูงสัก 8 เมตร เป็นอิฐเก่าขององค์พระธาตุพนมองค์เก่า ปัจจุบันนี้สร้างครอบองค์เดิม องค์ที่ล้มเอาไว้

     ชั้นที่ 2 จะเป็นธรรมจักร ถ้าเทียบ ชั้น 1 จะเป็นพระพุทธ ชั้น 2 นี่จะเป็นพระธรรม จะเห็นกงจักรที่มันสลับ ซับซ้อน ที่สำคัญคือ พระพุทธรูปที่บรรจุของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินทรงมาบรรจุไว้ ในครั้งที่ครบรอบ 60 พรรษา นำพระพุทธรูปประดิษฐานไว้ในพระธาตุพนมแห่งนี้

     ชั้นที่ 3 เป็นชั้นหัวใจสำคัญขององค์พระธาตุพนมแห่งนี้ เพราะเป็นชั้นที่บรรจุ พระอุรังคธาตุ อัฐิส่วนอกของพระพุทธเจ้าจะอยู่ชั้นที่ 3 นับว่าเป็นศิริมงคลอย่างยิ่งที่เราจะได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระอุรังคธาตุอย่างไกล้ชิด (เห็นแล้วขนลุกต้องยกมือไหว้)

     ชั้นที่ 4 เป็นมณฑปครอบพระอุรังคธาตุ 9 ชั้น มีพระพุทธรูปเก่าแก่สมัยโบราณบรรจุไว้

     ชั้นที่ 5 เป็นชั้นมหาปราสาท จะเห็นมหาปราสาท ติดกำแพงด้านทิศใต้ขององค์พระธาตุพนม ชั้นนี้บรรจุคัมภีร์ใบลาน บอกเล่าเรื่องราวขององค์พระธาตุพนม ตลอดจนธรรมะคำสอนต่างๆ

     ชั้นที่  6 เป็นชั้นสุดท้าย เมื่อขึ้นไปจะพบเห็นพระพุทธรูปทองคำ ปัจจุบันมี 3 องค์ หน้าตัก 9 นิ้ว และหลายขนาดที่ญาติโยมศรัทธาต่อองค์พระธาตุพนม ได้สร้างถวายเพื่อมาประดิษฐาน เลยชั้น 6 ขึ้นไปจะเป็นบันไดออกสู่ด้านนอกพระธาตุพนม จะมีปล่องไว้ลอดออกเพื่อปรับเปลี่ยนหลอดไฟ

     พระครูพนมปรีชากรกล่าวต่อว่า การเข้าไปกราบในองค์พระธาตุพนมชั้นในมีข้อห้ามไว้ ห้ามผู้หญิงเข้าไปโดยเด็ดขาด แม้กระทั่งภายในกำแพงแก้ว ส่วนญาติโยมผู้ชายที่จะเข้าไปนั้นต้องมีวัตถุประสงค์ว่าเข้าไปเพื่ออะไร บางท่านมีความประสงค์จะนำเอาพระพุทธรูปเพื่อประดิษฐานไว้ ก็สามารถเข้าไปได้

     “ผู้ที่จะเข้าไปภายในจะต้องเปลี่ยนชุดนุ่ง ขาวห่มขาวที่ทางวัดจัดเตรียมไว้ให้ และได้รับอนุญาตจากทางวัดเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น โดยพระเทพวรมุนี เจ้าอาวาส อนุญาตเสียก่อน ขณะเข้าไปจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำวัดพาขึ้นไป นุ่งขาวห่มขาวแล้วต้องรับศีลห้า หลังบรรจุพระพุทธรูปบนแท่นฐานชั้นที่ 1 เมื่อออกมาต้องขอขมาทุกครั้ง เพื่อไม่ให้เป็นบาปเป็นกรรมติดตัวไป”

     พระครูพนมปรีชากรกล่าวด้วยว่า ผู้ที่เข้าแล้วปกติจะก้าวข้ามพระพุทธรูปที่บรรจุไว้ตั้งแต่ชั้นที่ 1 ซึ่งเป็นฐานพระธาตุตั้งแต่สมัยกรมศิลปากรมาบูรณะ สมัยนั้นได้ตอกเสาเข็ม 44 ต้น จะนำพระพุทธรูปทองคำบรรจุในฐาน เมื่อก้าวย่างขึ้นไปเท่ากับว่าเหยียบกายพระพุทธรูปแล้ว จึงต้องมีการขอขมาดังกล่าว

     สำหรับการขอขมา หากญาติโยมคนใดหลงลืมหรือพลาดพลั้ง อาจเผลอโดยไม่มีเจตนา ให้ตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานจิตขอขมาที่บ้านว่า “ข้าพเจ้าได้ประมาทล่วงเกินต่อพระธาตุพนม ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ขอเดชอำนาจพระธาตุได้อโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้า เพื่อไม่ได้เป็นบาปเป็นกรรมเวรเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าและครอบครัว”

     ข้อมูลที่น้ำ ใ ส ด อ ท ค อ ม นำเสนอนั้นเพื่อเป็นประโยชน์ และเป็นบทความที่ให้ความรู้สำหรับประกอบเที่ยว นครพนม ซึ่งมีข้อมูลและรูปภาพ ที่น้ำ ใ ส ด อ ท ค อ ม นำมาประกอบเพื่อให้เป็น บทความที่สมบูรณ์ และมีประโยชน์สำหรับนักท่องเที่ยวได้ศึกษาข้อมูล หากมีส่วนหนึง ส่วนใดขาดตกบกพร่อง หรือข้อมูลไม่ถูกต้อง และคลาดเคลื่อน ต้องขออภัยมา ณ.ที่นี่ด้วย หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้อ่าน และท่านที่กำลังจะเดินทางไปท่องเที่ยว นครพนม ฝากกดไลท์ กดแชร์ ขอให้ทุกท่านพบแต่สิ่งดีๆ

     และที่ขาดไม่ได้หากมาเที่ยว นครพนม น้ำ ใ ส ด อ ท ค อ ม มี ที่พัก นครพนม แนะนำ

     โรงแรมแลนด์มาร์ค นครพนม, ที่พัก นครพนม สำหรับที่พักแห่งนี้ถือว่าเป็นยอดฮิตอันดับต้นๆ ของ นครพนม

     โรงแรมเดอะ ริเวอร์, ที่พัก นครพนม นอนชมบรรยากาศแม่น้ำโขง เพราะจังหวัดนครพนมเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ติดแม่น้ำโขง สำหรับที่พัก นครพนมแห่งนี้ได้บรรยากาศริมแม่น้ำโขง บอกเลยพักที่นี้ได้บรรยากาศชิว ชิว ฟินสุดๆ ได้ภาพมุมกล้องที่สวยอีกด้วย

     บลู โฮเต็ล, ที่พัก นครพนม อีกสถานที่ได้บรรยากาศของแม่น้ำโขง

ดูโรงแรมใน นครพนม ทั้งหมด คลิ๊ก

 
 

 

 

บทความดีๆ

บทความติดอันดับ