กฎหมายไทย

กฏหมาย พ.ร.บ.จราจรฉบับใหม่ โทษเมาแล้วขับ ปรับอัตราโทษใหม่หนักกว่าเดิม

     อย่างที่ทราบกันว่า การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นั้นเป็นเรื่องไม่ผิด เพราะเงินภาษีที่ได้จากการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นเข้ารัฐ ซึ่งถ้าบรรดาเหล่านักดื่ม ดื่มกันแบบปกติไม่ขับรถหลังจากที่ดื่มแล้วละก็ ทุกอย่างก็เรียบร้อย และอย่างที่ทราบกันอีก เมื่อดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปแล้วปรากฏว่าความสามารถต่างๆของร่างกายนั้นลดประสิทธิภาพลง อารมณ์เปลี่ยน สติจะค่อยๆลดลงตามปริมาณในการดื่ม เกิดปัญหาตามมา จนต้องมีกฏหมายเข้ามาจำกัดสิทธิ

     กฏหมายฉบับนี้รัฐมนตรีได้อนุมัติไปเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560  พ.ร.บ.จราจรฉบับใหม่มาเป็นที่เรียบร้อยและมีการเพิ่มบทลงโทษสำหรับกรณีเมาแล้วขับ จากเดิมจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับ 5,000 บาท ถึง 20,000 บาท เป็นอัตราบทลงโทษใหม่ จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับขั้นต่ำ 10,000 ถึง 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้ยังให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ มีกำหนดไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือเพิกถอนใบอนุญาต จนถึงการยึดรถที่ใช้ไม่เกิน 7 วัน

     ยังมีบทลงโทษของผู้ที่เมาแล้วขับแล้วนั้น หากเกิดเหตุจนทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ ยังมีโทษ จำคุก 1-5 ปี ปรับ 20,000-100,000บาท และพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือถูกเพิกถอนไปเลย

และหากเมาแล้วขับจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายอย่างสาหัส จะมีโทษเพิ่มขึ้นเป็น จำคุก 2-6 ปี ปรับ 40,000-120,000 บาท พักใช้ใบอนุญาตขับขี่ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือเพิกถอน แต่หากผู้นั้นถึงแก่ความตาย โทษจะเปลี่ยนเป็น จำคุก 3-10 ปี ปรับ 60,000-200,000 บาท รวมทั้งเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่

สรุปว่า

 • เมาแล้วขับ >> จ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับ 5,000-20,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ + พักใบอนุญาตขับขี่ ไม่น้อยกว่า 6 เดือนหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ (พรบ.จราจรทางบกฯ มาตรา 160 ตรี วรรคหนึ่ง)
 • เมาแล้วขับ + คนอื่นบาดเจ็บ >> จ าคุก 1-5 ปี + ปรับ 20,000- 100,000 บาท + พักใบอนุญาตขับขี่ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ (พรบ.จราจรทางบกฯ มาตรา 160 ตรี วรรคสอง)
 • เมาแล้วขับ + คนอื่นบาดเจ็บสาหัส >> จ าคุก 2-6 ปี + ปรับ 40,000-120,000 บาท + พักใบอนุญาตขับขี่ไม่น้อยกว่า 2 ปีหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ (พรบ.จราจรทางบกฯ มาตรา 160 ตรี วรรคสาม)
 • เมาแล้วขับ + คนอื่นตาย >> จ าคุก 3-10 ปี + ปรับ 60,000-200,000 บาท + เพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ (พรบ.จราจรทางบกฯ มาตรา 160 ตรี วรรคสี่
 • ไม่ยอมให้ตรวจแอลกอฮอล์ = สันนิษฐานว่าเมาแล้วขับ

     ยังไม่รวมความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา และกรณีที่อาจถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับทั้งนี้ประเทศไทยใช้ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดที่เกิน 50 mg% เป็นจุดตัดว่าเมาแล้วขับหรือไม่เพราะว่า ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด มีผลโดยตรงกับโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุ กล่าวคือ

 • ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด 20 mg% โอกาสเกิดอุบัติเหตุ ใกล้เคียงกับคนไม่ดื่มสุรา
 • ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด 50 mg% โอกาสเกิดอุบัติเหตุเพิ่มเป็น 2 เท่า เทียบกับคนที่ไม่ดื่มสุรา
 • ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด 80 mg% โอกาสเกิดอุบัติเหตุเพิ่มเป็น 3 เท่า เทียบกับคนที่ไม่ดื่มสุรา
 • ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด 100 mg% โอกาสเกิดอุบัติเหตุเพิ่มเป็น 6 เท่า เทียบกับคนที่ไม่ดื่มสุรา
 • ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด 150 mg% โอกาสเกิดอุบัติเหตุเพิ่มเป็น 40 เท่า เทียบกับคนที่ไม่ดื่มสุรา
 • ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดมากกว่า 200 mg% ไม่สามารถวัดได้ เนื่องจากควบคุมการทดลองไม่ได้

     จะเห็นว่ามีการปรับแก้กฏหมายเพื่อเพิ่มโทษ เพราะฉนั้นท่านใหนที่ดื่มเครื่องดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ น้ำ ใ ส ด อ ท ค อ ม แนะนำว่าไม่ควรขับรถเด็ดขาดเพื่อป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น

 
 

 

 

บทความดีๆ

บทความติดอันดับ