กฎหมายไทย

กฏหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใช้จริง ม.ค. 63

House and Land Tax 8 12 2562 001

     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การลงทุนในอสังหาฯยังน่าสนใจอยู่ใหม

     มีหลายๆท่านที่ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการลงทุน และหนึ่งในนั้นคือ การลงทุนในอสังหาทรัพย์ ถ้าเป็นเมื่อก่อนพูดได้ว่ายิ่งถือยาว ยิ่งสร้างมูลค่า อย่างที่ทราบแล้วว่าการลงทุนนั้นย่อมมีหลายๆปัจจัยเสี่ยง และเมื่อวันที่ 3 ธันวาคมที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาและกฎกระทรวงที่ต้องจัดทำตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 จำนวน 3 ฉบับ หลักๆแล้วก็เพื่อเป็นการกำหนดแนวทางปฎิบัติขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดเก็บภาษีมีความชัดเจน มีประสิทธิภาพ

     เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตแจ้งน้ำ ใ ส ด อ ท ค อ ม ว่า ถ้าเป็นที่อยู่ที่เจ้าของกรรมสิทธิ์มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน มีมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาทจะได้รับการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งการจัดเก็บภาษีนั้นง่ายๆไม่ยุ่งยากเพียงแต่ท่านที่เข้าข่ายที่จะโดนเรียกเก็บภาษีจะมีหนังสือแจ้งมาสามารถไปชำระภาษีได้ที่ธนาคาร ซึ่งข้อมูลในการจัดเก็บภาษีมีอยู่แล้ว รอวันที่กำหนดใช้กฏหมาย ม.ค. 2563 หนังสือก็จะเริ่มมีผล เพราะฉนั้นในระยะเวลาที่เหลือแค่ไม่กี่วัน คุณผู้อ่านลองไปสำรวจกันดูว่าตัวเองนั้นเข้าข่ายที่จะต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแบบใด

     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แบ่งออกได้หลักๆ มี 4 ประเภท

     1. การเกษตร

     2. ที่อยู่อาศัย

     3. เชิงพาณิชย์

     4. ที่ดินรกร้างว่างเปล่า

     เก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอย่างไร ?

     การเรียกเก็บที่ดินเพื่อการเกษตรจะเรียกเก็บต่ำสุด สูงขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นที่อยู่อาศัย และสูงขึ้นมาอีกก็จะเป็นที่ดินเชิงพาณิชย์ และสูงที่สุดก็จะเป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่า จะโดนเรียกเก็บภาษีสูงสุด

House and Land Tax 8 12 2562 002

     เมื่อมีกฏหมายบังคับใช้อย่างจริงจังแล้วการลงทุนที่มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นยังน่าสนใจอยู่ใหม ซึ่งคำแนะนำก็คือ อย่าถือยาวโดยเฉพาะอสังหาฯที่เป็นคอนโด เพราะยิ่งถือระยะยาวแล้วค่าเสื่อมน้อยมากๆ ซึ่งมองในฐานะผู้อยู่อาศัยแล้วดี ไม่ต้องเสียค่าซ่อมบำรุงเยอะ จ่ายแต่ค่าส่วนกลาง แต่สำหรับผู้ที่ลงทุนซื้อมาเพื่อปล่อยเช่าและไม่เคยเข้าระบบการจ่ายภาษีที่ถูกต้อง พูดง่ายๆเป็นเสือนอนกินแต่หลบเลี่ยงภาษี เมื่อกฏหมายตัวนี้ออกมา เพิ่มต้นทุนสำหรับการลงทุน เพราะอสังหาฯที่ซื้อมาเพื่อปล่อยเช่าจะกลายเป็นเชิงพาณิชย์ซึ่งเสียภาษีในอัตราที่สูงขึ้น

House and Land Tax 8 12 2562 003

     มีเวลาเตรียมตัวกัน น้ำ ใ ส ด อ ท ค อ ม เห็นที่ดินรกร้างว่างเปล่าหลายๆแปลง จากเมื่อก่อนไม่มีภาษีตัวนี้ คงจะได้เห็นพัฒนาการของที่รกร้างกลายเป็นที่ดินเพื่อการเกษตร ง่ายๆแค่เอากล้าไม้มีค่าเข้าไปปลูกแล้วก็แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแค่นี้ก็เป็นที่ดินเพื่อการเกษตรจะได้จ่ายภาษีตามกลุ่มแรกที่เป็นการเกษตร กฏหมายแม้จะเข้มงวดแต่ก็มีช่องเสมอ

 
 

 

 

บทความดีๆ

บทความติดอันดับ