อุปการณ์อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วน

ตัวต้านทานไฟฟ้า (Resistor) ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

     คุณผู้อ่านที่เรียนในสาขาอิเล็กทรอนิกส์จะรู้จัก ตัวต้านทานไฟฟ้า หรือ Resistor กันเป็นอย่งดี สำหรับ ตัวต้านทาน หรือ รีซิสเตอร์ (Resistor) หรือเรียกอีกชื่อว่าตัว R เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปนิยมเอามาประกอบเป็นวงจรไฟฟ้า ทำหน้าที่เป็นตัวต้านทานการไหลของกระแสไฟฟ้าในเครื่องใช้ไฟ้ฟ้า และค่าความต้านทานมีหน่วยวัดทางไฟฟ้าเป็นโอห์ม

     หน่วยที่ใช้วัดค่าความต้านทาน (Resistance)
     ค่าความต้านทานของตัวต้านทาน ถูกกำหนดให้มีหน่วยเรียกเป็น โอห์ม (OHM) เขียนแทนด้วยเครื่องหมายอักษรกรีกโบราณ คือ Ω (โอ เมก้า หรือ โอห์ม) ซึ่งได้จากค่ามาตรฐาน โดยการเอาแรงดันไฟฟ้า 1 โวลต์ ต่อกับความต้านทาน 1 โอห์ม และทำให้มีกระแสไหลในวงจร 1 แอมแปร์ ประกอบด้วย หน่วยค่าความต้านทานต่าง ๆ ดังนี้

  • 1000 Ω(โอห์ม) เท่ากับ 1 KΩ (กิโลโอห์ม)
  • 5900 KΩ (กิโลโอห์ม) เท่ากับ 5.9 MΩ (เมกกะโอห์ม)
  • 8700 MΩ (กิโลโอห์ม) เท่ากับ 8.7 GΩ (จิกะโอห์ม)

     หน่วยวัดค่าความต้านทาน โดย ทั่วไปที่นิยมใช้กัน จะมี โอห์ม , กิโลโอห์ม , เมกะโอห์ม

รูปแสดงหน่วยวัดตัวต้านทาน

     ตัวต้านทาน บอกค่าความสามารถในการทนกำลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็น วัตต์ (Watt)

รูปแสดงสัญลักษณ์ ตัวต้านทาน

     ขนาดของตัวต้านทานที่ใช้งานกันทั่วไป

     ขนาดของตัวต้านทานจะเรียก เป็น วัตต์ (W) เช่น ขนาด 1/8, 1/4W, 1W เป็นต้น (เรามักจะใช้ 1/4 เป็นหลัก) และขนาดวัตต์จะมากขึ้นไปเรื่อยๆ การเลือกใช้งาน เราควรจะดูที่ค่าของตัวต้านทานนั้นๆให้ถูกต้องด้วย เพื่อให้เหมาะสมกับวงจร หากไม่เช่นนั้นแล้ว การเลือกค่าผิด อาจจะเกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ในวงจรได้

     ชนิดของตัวต้านทานแบบต่างๆ

     ตัวต้าทานในปัจจุบันได้ถูกออกแบบและผลิตออกมาหลากหลายชนิด โดยยึดเอาค่ารูปแบบการใช้งานเป็นหลัก ถูกแบ่งออกได้ 3 ประเภทดังนี้

  1. ตัวต้านทานแบบค่าคงที่ (Fixed Resistor)
  2. ตัวต้านทานแบบปรับค่าได้ (Adjustable Resistor)
  3. ตัวต้านทานแบบเปลี่ยนค่าได้ (Variable Resistor)

วิดีโอแสดงตัวต้านทานไฟฟ้า

     ตัวต้านทานไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่พบเจอ และไกล้ตัวกับคุณผู้อ่านทุกท่านในชวิตประจำกัน จะเห็นได้ว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าหลายๆชนิดจะใช้ตัวต้านทานในวงจร วงจรทีวี คอมพิวเตอร์ และในอนาคตที่อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดจะต่อเข้ากับระบบ IoT ก็จะมีตัวต่านทานเป็นส่วนประกอบทั้งสิ้น น้ำ ใ ส ด อ ท ค อ ม คิดว่าน่าจะเป็นความรู้พื้นฐานที่คุณผู้อ่านทุกท่านสามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจได้ไม่ยาก สำหรับ บทความดีๆ นี้ก็เป็นการนำเสนอข้อมูลพื้นฐานของตัวต้านทาน ให้รู้ที่มาที่ไป หน้าที่ และชนิดว่ามีอะไรบ้าง และเกี่ยวกับตัวต้านทานนั้นยังมีเกี่ยวกับการนำมาใช้ การคำนวณค่าในวงจรอีกด้วย ซึ่งจะนำเสนอใน บทความ ต่อๆไป

 
 

 

 

บทความดีๆ

บทความติดอันดับ