แยกวง-guest-wifi-โดยไม่อาศัย-switch-l3
สำหรับปัญหาการแยก guest WiFi หลายๆที่ที่โดน audit ตรวจคงจะเจอปัญหาคล้ายๆกัน คือนำ Network ที่เป็นวงให้ Guest ใช้งานนั้นอยู่วงเดี่ยวกับ Network...
(สารสนเทศ)