เทคโนโลยีสารสนเทศ

การจัดเก็บข้อมูลองค์กร Data Backup Solution

Data Storage Sharing

     ข้อมูล (Data) ขององค์กรต่างๆ จัดเก็บมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และเกินกว่าที่องค์กรจะจัดเก็บได้ จึงจำเป็นต้องมีการจัดเก็บสำรองข้อมูล (Back up) ข้อมูลที่สำคัญ “จากการศึกษาวิจัยในองค์กรดังด้านไอที พบว่า องค์กรหลายแห่งไม่มีการปกป้องด้วยวิธีการสำรองข้อมูลสำหรับคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป (Desktop) หรือแลปทอป (Labtop) ที่ใช้ในธุรกิจ การขาดการสำรองข้อมูล (Data Backup) อย่างเหมาะสมและการปกป้องด้วยการกู้คืนข้อมูล(Data Restore) สำหรับคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปหรือแลปทอปนั้น ทำให้ธุรกิจขององค์กรมีความเสี่ยงที่ข้อมูลธุรกิจจะสูญหายและมีผลเสียต่อประสิทธิภาพการทำงานของผู้ใช้”

     อย่างที่ทราบกันดีว่าในโลกที่ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทกับทุกๆด้านของธุระกิจในปัจจุบันนี้ ส่งผลให้วิธีการเก็บและบันทึกข้อมูลถูกเปลี่ยนมาเป็นระบบดิจิตอลอย่างสิ้นเชิง ข้อมูลการเก็บในระบบคอมพิวเตอร์ หรือ storage มีมากขึ้นทวีคูณ แม้ว่าใน คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลก็มีขนาดกันถึง Terabyte กันแล้วในปัจจุบันนี้

     ความก้าวหน้าทางด้านเน็ตเวิร์กหรือระบบเครือข่าย และซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้การย้ายไฟล์หรือการแชร์ไฟล์ข้ามเครือข่าย ก็มี ความก้าวหน้าขึ้ นมาก และเป็นสาเหตุหนึ่ งของการเพิ่มขึ้ นของข้อมูล ทั้ งสำหรับองค์กร และ ส่วนบุคคล

การเลือกเทคโนโลยี Backup จึงมีความสำคัญมาก ดังนั้นแนวทางคร่าวๆ ในการคัดเลือกเทคโนโลยีการ Backup จึงควรจะมีความสามารถดังต่อไปนี้

     1. สามารถทำ Deduplication ข้อมูลที่มีการสำรอง เพื่อลดพื้นที่จัดเก็บลงได้
เพื่อให้การสำรองข้อมูลนั้นมีการใช้พื้นที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และการกู้คืนสามารถทำได้อย่างรวดเร็วที่สุด เทคโนโลยีการทำ Deduplication จึงกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับระบบสำรองข้อมูลในทุกวันนี้ และยิ่งถ้าสามารถเลือกได้ว่าจะทำการ Deduplication ตั้งแต่ฝั่ง Server หรือจะ Deduplication ที่ Backup Server ได้ก็จะยิ่งดี เพราะจะทำให้องค์กรสามารถเลือกวิธีการที่เหมาะสมที่สุดกับการใช้งานได้

     2. ต้องรองรับ Incremental Backup ได้อย่างไม่จำกัด เพื่อให้ง่ายต่อการสำรองข้อมูล
บางเทคโนโลยีนั้นรองรับการทำ Incremental Backup ได้จำกัดจำนวนครั้ง ทำให้ต้องคอยทำ Full Backup ใหม่อยู่เป็นระยะๆ ซึ่งเป็นการเสียเวลาและมีความเสี่ยงสูง ดังนั้นการที่ระบบ Backup จะทำ Incremental Backup ได้อย่างไม่จำกัดนั้นก็ช่วยให้การสำรองข้อมูลเป็นไปได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ดี การตรวจสอบเวลาที่ใช้ในการกู้คืนข้อมูลจากเทคโนโลยี Incremental Backup เองนั้นก็สำคัญเช่นกัน เพราะบางเทคโนโลยีอาจใช้เวลาตามจำนวน Incremental Backup ที่เกิดขึ้นไปย้อนหลัง ในขณะที่บางเทคโนโลยีอาจทำได้เร็วกว่านั้น

     3. เลือกติดตั้งได้หลากหลายรูปแบบ ให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละระบบ
เนื่องจาก Application แต่ละประเภทนั้นก็ต้องการพฤติกรรมในการสำรองข้อมูลที่แตกต่างกันไป ดังนั้นการเลือกใช้ Backup Solution ที่มีทางเลือกในการสำรองข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบก็จะทำให้การออกแบบนโยบายการสำรองข้อมูลสำหรับแต่ละระบบนั้นแตกต่างกันไปได้ตามความเหมาะสม

นอกจากการ Backup แล้ว การทำ Replicate และการทำ Archive เองก็อาจถูกผสานรวมอยู่ในบาง Backup Solution เลย ดังนั้นการเลือกระบบที่มีความยืดหยุ่นสูงๆ นี้ก็จะทำให้องค์กรลดความเสี่ยงลงไปได้มากทีเดียว

     4. ต้องบริหารจัดการได้ง่าย มีช่องทางให้ผู้ใช้งานกู้ข้อมูลเองได้
การบริหารจัดการระบบ Backup ไปจนถึงการทำ Automation และการเปิดให้ผู้ใช้งานเข้ามากู้คืนข้อมูลด้วยตัวเองได้นั้น จะเป็นสิ่งที่ช่วยลดภาระหน้าที่ของผู้ดูแลระบบลงได้อย่างแท้จริง อีกทั้งยังลดปัญหาความผิดพลาดต่างๆ ที่อาจเกิดในการสำรองข้อมูล และการกู้คืนข้อมูลได้อีกด้วย

     5. รองรับการสำรองข้อมูลของระบบ Hybrid Cloud ได้
เทคโนโลยี Cloud นั้นเข้ามามีบทบาทในองค์กรมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นระบบ Backup ที่รองรับ Hybrid Cloud ได้ในตัวเลยนั้นก็จะทำให้องค์กรมีอิสระในการเลือกใช้เทคโนโลยี Cloud ได้ตามที่ต้องการ

     6. สามารถเพิ่มขยายระบบสำรองข้อมูลให้มีขนาดใหญ่มากได้
ด้วยการมาของ Big Data Analytics นั้น ทำให้ปริมาณข้อมูลและระบบงานต่างๆ ภายในองค์กรนั้นเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด ดังนั้นระบบสำรอง Backup ที่ดีก็ควรมีความยืดหยุ่นให้สามารถเริ่มต้นจากระบบเล็กๆ ได้ และค่อยๆ เพิ่มขยายตามการใช้งานขององค์กร ไปจนถึงการรองรับข้อมูลปริมาณมหาศาลระดับ Big Data ได้ในอนาคต

     7. สามารถทำงานร่วมกับระบบต่างๆ ได้หลากหลาย
ระบบ Backup ที่ดีนั้นจะต้องทำงานร่วมกับ Infrastructure และ Application ได้หลากหลาย และมีเทคนิคพิเศษในการสำรองข้อมูลบางรูปแบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น Hypervisor ต่างๆ หรือ Database ต่างๆ รวมถึงระบบ Email เป็นต้น

นอกจากนี้การมี Interface เพื่อผสานรวมกับระบบอื่นๆ ผ่นทาง API ได้เองนั้นก็จะมีส่วนช่วยในการบริหารจัดการ Data Center ที่มีขนาดใหญ่ได้เป็นอย่างดี

     8. จบทุกอย่างได้ในโซลูชั่นจากผู้ผลิตเดียวได้ก็จะดี
การที่ระบบ Backup ขององค์กรนั้นเป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตเดียว นอกจากจะช่วยให้ผู้ดูแลระบบทำงานได้ง่ายแล้ว ยังช่วยลดความเสี่ยงในการที่ระบบหรือข้อมูลที่ทำการสำรองเอาไว้จะกู้ขึ้นไม่สำเร็จเพราะความผิดพลาดในการทำงานของผู้ดูแลระบบอีกด้วย อีกทั้งการมีผู้ผลิตของระบบ Backup หลากหลายภายในระบบเครือข่ายเดียวก็จะทำให้งานมีความซับซ้อนสูง ส่งผลเป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นขององค์กรเอง

Grafik FileArchiving E 20170308

     ข้อดีของการสำรองข้อมูล (Backup Data)

  • กู้คืนการอัพเกรดที่ล้มเหลวหรือข้อผิดพลาดของผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็ว
  • ปกป้องระบบของคุณต่อไปหลังจากที่อัพเกรดสำเร็จแล้ว
  • ย้ายสภาพแวดล้อมทั้งหมดไปยังคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปหรือแลปทอปเครื่องใหม่ได้อย่างง่ายดายในอนาคต
  • ปกป้องข้อมูลที่มีความสำคัญต่อธุรกิจของคุณไม่ว่าผู้ใช้จะอยู่ในออฟฟิศหรือบนท้องถนน
  • ผู้ใช้สามารถกู้คืนไฟล์ของตนเองได้อย่างง่ายดายในกรณีที่ถูกลบออกโดยไม่ได้ตั้งใจ ทั้งนี้สามารถทำได้โดยไม่จำเป็นต้องรับการสนับสนุนด้านไอทีเพิ่มเติม

     ข้อควรคำนึงระบบการสำรองข้อมูลที่ดี

  • High Availability (HA) สำหรับระบบที่มีความสำคัญในระดับสูงสุด และต้องกู้คืนได้ภายในเวลาหลักวินาที
  • Disaster Recovery (DR) สำหรับระบบที่มีความสำคัญในระดับสูง และต้องกู้คืนได้ภายในเวลาหลักนาที
  • Backup & Recovery สำหรับระบบทั่วๆ ไป และต้องกู้คืนได้ภายในเวลาหลักชั่วโมง
  • Email Archiving สำหรับเก็บข้อมูลอีเมล์ย้อนหลังเป็นเวลานาน ตอบโจทย์ด้านธุรกิจและกฎหมายเป็นหลัก

     เทคโนโลยีในการสำรองข้อมูลต้องสามารถทำงานได้ทั้งแบบ On-premises และทำงานร่วมกับ Cloud ได้เป็นอย่างดี ในขณะที่ Backup & Recovery และ Email Archiving นั้นสามารถทำงานร่วมกับ Tape เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูล และปฏิบัติตาม Compliance ต่างๆ ขององค์กรได้ด้วยในเวลาเดียวกัน

 
 

 

 

บทความดีๆ

บทความติดอันดับ