อะตอมหน่วยพื้นฐานของสสาร

     อะตอม

     เชื่อว่ามีคุณผู้อ่านหลายๆท่านสงสัยว่า อะตอม คือ และอีกหลายๆข้อสงสัยว่าอะตอม หมาย ถึง คำถามเหล่านี้ถ้า น้ำ ใ ส ด อ ท ค อ ม อธิบายในเชิงวิทยาการ คุณผู้อ่านคงจะงงไปตามๆกัน อะตอม (กรีก: άτομον; อังกฤษ: Atom) คือหน่วยพื้นฐานของสสาร ซึ่งมีขนาดที่เล็กมากๆ เป็นส่วนที่เชื่อว่าเล็กที่สุดในธาตุเคมี ร่างกายและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราประกอบด้วยธาตุทางเคมี อาจจะพูดได้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราไกล้ชิดอยู่ตลอดเวลา เป็นสิ่งไกล้ตัวที่เราไม่เคยคิดจะเรียนรู้มันเลย น้ำ ใ ส ด อ ท ค อ ม ศึกษาข้อมูลเบื้องลึกปรากฏว่านักวิทยาศาสตร์ได้ต่อยอดคิดค้นนำความรู้เหล่านี้ไปต่อยอดสร้างสิ่งประดิษฐ์

     อะตอม อย่างที่ทราบความหมายที่ให้ไว้จากภาษากรีก ἄτομος/átomos, α-τεμνω ซึ่งหมายความว่าไม่สามารถแบ่งได้อีกต่อไป หลักการของอะตอมในฐานะส่วนประกอบที่เล็กที่สุดของสสารที่ไม่สามารถแบ่งได้อีกต่อไปถูกเสนอขึ้นครั้งแรกโดยนักปรัชญาชาวอินเดียและนักปรัชญาชาวกรีก ซึ่งจะตรงกันข้ามกับปรัชญาอีกสายหนึ่งที่เชื่อว่าสสารสามารถแบ่งแยกได้ไปเรื่อย ๆ โดยไม่มีสิ้นสุด ซึ่งทฎษฎีในทางวิทยาศาสตร์แล้วสามารถเกิดขึ้นได้มากมาลหลากหลายทฎษฎี แต่ทฎษฎีใดที่มีผลทดลองอ้างอิง มีเหตุผลสามารถล้มล้างทฎษฎีอื่นๆได้ แล้วสามารถนำมาใช้ได้จริงต้องผ่านการพิสูจน์จากหลายผู้เชี่ยวชาญและผู้มีความรู้ ซึ่งความคิดที่บอกว่าสสารแบ่งได้เรื่อยๆ อยู่ในคริสต์ศตวรรษที่ 17-18 นักเคมีเริ่มวางแนวคิดทางกายภาพจากหลักการนี้โดยแสดงให้เห็นว่าวัตถุหนึ่ง ๆ ควรจะประกอบด้วยอนุภาคพื้นฐานที่ไม่สามารถแบ่งแยกได้อีกต่อไป ระหว่างช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 และต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 นักฟิสิกส์ค้นพบส่วนประกอบย่อยของอะตอมและโครงสร้างภายในของอะตอม ซึ่งเป็นการแสดงว่า "อะตอม" ที่ค้นพบตั้งแต่แรกยังสามารถแบ่งแยกได้อีก และไม่ใช่ "อะตอม" ในความหมายที่ตั้งมาแต่แรก กลศาสตร์ควอนตัมเป็นทฤษฎีที่สามารถนำมาใช้สร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของอะตอมได้เป็นผลสำเร็จ

     เรื่องราวองอะตอมเป็นสิ่งน่าสนใจและน่าศึกษา จากเมื่อก่อนที่นักวิทยาศาสตร์ต้องทำการทอลอง ค้นคว้าเพื่อให้ได้ข้อมูลให้คนรุ่นต่อๆไปได้ศึกษา แต่เรากลับมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว เป็นเรื่องน่าเบื่อ ซึ่งน้ำ ใ ส ด อ ท ค อ ม เองสนใจเรื่องของอะตอมมานานศึกษาจากตำราในห้องสมุด เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นและติดตามอ่านมากๆ

atom 06 09 2562 002

     อะตอม มีส่วนประกอบของ นิวเคลียส ซึ่งนิวเคลียสของอะตอมประกอบด้วยโปรตอนที่มีประจุบวกกับนิวตรอนซึ่งเป็นกลางทางไฟฟ้า (ยกเว้นในกรณีของ ไฮโดรเจน-1 ซึ่งเป็นนิวไคลด์ชนิดเดียวที่เสถียรโดยไม่มีนิวตรอนเลย) ที่หนาแน่นมากอยู่ตรงศูนย์กลางล้อมรอบด้วยกลุ่มหมอกของอิเล็กตรอนที่มีประจุลบอิเล็กตรอนของอะตอมถูกดึงดูดอยู่กับนิวเคลียสด้วยแรงแม่เหล็กไฟฟ้าก่อนจะเข้าเรื่องของแม่เหล็กไฟฟ้า น้ำ ใ ส ด อ ท ค อ ม กล่าวถึงในส่วนอะตอมเพียงเท่านี้ซึ่ง คุณผู้อ่านสามารถติดตามสิ่งน่าสนใจเกี่ยวกับ แม่เหล็กไฟฟ้าในบทความต่อไปซึ่งรับรองว่าน่าสนใจมาก

 
 

 

 

บทความดีๆ

บทความติดอันดับ