วาไรตี้

ทำบุญ วัน เกิด เสริมมงคลให้กับชีวิต

     ทํา บุญ วัน เกิด ที่ไหน ดี ที่จะช่วยเสริมมงคลให้กับชีวิต วันเกิดที่ทุกปีจะเวียนมาครบซึ่งคุณผู้อ่านทุกท่านจะมีวันนี้กันทุกคน ซึ่ง น้ำ ใ ส ด อ ท ค อ ม เชื่อว่าวันเกิดเป็นวันที่สำคัญสำหรับทุกๆท่าน และส่วนใหญ่มักจะทำบุญ วัน เกิดกัน การจัดกิจกรรมก็จะมีรูปแบบที่หลากหลายแตกต่างกันไปในแต่ละสังคมและวัฒนธรรม ซึ่ง บทความดีๆนี้จะเขียนถึงเรื่องราวของกิจกรรมที่ทำกันในวันเกิด

     ทํา บุญ วัน เกิดที่หลายท่านมักจะทำกัน คือ การระลึกถึงคุณบิดามารดา ครูบาอาจารย์ และผู้มีพระคุณที่ให้เราได้เกิดมาเป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ ถือว่าเป็นการทํา บุญ วัน เกิดที่เสริมมงคลให้กับชีวิต ให้ชีวิตมีความเจริญก้าวหน้า ทั้งหน้าที่การงาน การเงิน ใช้ชีวิตที่ไม่ประมาท น้ำ ใ ส ด อ ท ค อ ม เชื่อว่าเป็นพิ้นฐานของการทํา บุญ วัน เกิดเพราะว่า พ่อ แม่ ให้ชีวิตเรามา ให้เราได้เกิดมาอยู่บนโลกนี้ ครูบาอาจารย์ผู้ที่สั่งสอนให้ความรู้ ให้วิชาเพื่อให้เราเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

     การตื่นเช้าเพื่อจะไปทํา บุญ วัน เกิดในที่สำคัญๆอย่างเช่นไปทํา บุญ วัน เกิดที่วัด ไปถวายสังฆทานก็เป็นการเสริมมงคลให้แก่ชีวิต การทำบุญนั้นถือเป็นความเชื่อที่มี การได้สร้างบุญ สร้างบารมี ซึ่งมีให้เห็นได้ในทุกศาสนา เป็นการเสียสละทำบุญช่วยผูที่ด้อยโอกาสกว่า นับว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ควรปฏิบัติในวันเกิด

     การไถ่ชีวิตสัตว์ ปล่อยนก ปล่อยปลาก็ถือเป็นการทํา บุญ วัน เกิดที่มักจะมีหลายๆท่านทำกัน การได้ช่วยเหลือชีวิต 1 ชีวิตถือเป็นสิ่งที่สร้างเสริมมงคล สร้างบุญ สร้างบารมีให้เกิดขึ้นกับชีวิตอย่างมาก

     ทํา บุญ วัน เกิดสถานสงเคราะห์เด็กนับว่าได้รับความสนใจของเจ้าของวันเกิดหลายๆท่าน เนื่องจากเด็กๆที่ขาดโอกาส โดนทอดทิ้งถ้าเราทํา บุญ วัน เกิดตามสถานสงเคราะห์เด็กช่วยให้เค้าเหล่านั้นมีความสุขก็จะส่งผลให้เรามีมงคลกับชีวิตทำการงานใดก็สำเร็จลุล่วง สมดั่งปรารถนา

     ปีละครั้งวันเกิด น้ำ ใ ส ด อ ท ค อ ม เชื่อว่าคุณผู้อ่านทุกๆท่านอยากทำอะไรที่เป็นสิ่งที่น่าประทับใจเพื่อเป็นความทรงจำดีๆ การทํา บุญ วัน เกิดก็เป็นตัวเลือกแรกๆที่ทุกคนทำกันในวันเกิดซึ่งแน่นอนว่าสิ่งๆดี สิ่งอันเป็นมงคลจะเข้ามาในชีวิตควรจะทํา บุญ วัน เกิดให้ถูกวิธี น้ำ ใ ส ด อ ท ค อ ม ขออวยพรให้กับทุกท่านที่ครบรอบวันเกิดในแต่ละปี จงมีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรคภัย ประสพความสำเร็จในหน้าที่การเงิน เงินทองไหลมา เทมา

 
 

 

 

บทความดีๆ

บทความติดอันดับ